Disclaimer

 
 
Deze website is eigendom van allesvoordeliger.nl Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit zijn auteursrechtelijk beschermd. 
 
Allesvoordeliger.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Allesvoordeliger.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Allesvoordeliger.nl of door u aan Allesvoordeliger.nl middels een website van Allesvoordeliger.nl of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Allesvoordeliger.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Allesvoordeliger.nl via deze website. Allesvoordeliger.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.
 
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Vrijbuiter garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 
Voor het (her)gebruik van informatie van de wesbites gelden de volgende algemene voorwaarden:
• Verwijs altijd naar de authentieke bron;
• Vermeld altijd de datum van kopiëren en hergebruik.
Op de website kan ook inhoud van/of gemaakt door derden staan. Indien dit het geval is heeft Allesvoordeliger.nl hierop geen auteursrechten of databankrechten. Deze zaken mogen niet hergebruikt worden zonder toestemming van de rechthebbenden.
 
Informatie
 
Allesvoordeliger.nl is  verantwoordelijk voor het vormgeven van de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om de inhoud zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Is er informatie niet correct of verouderd? Wij stellen uw reactie op prijs. Gebruik hiervoor het contactformulier.  Wij sturen dan zo spoedig mogelijk een reactie.
 
Allesvoordeliger.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen per direct en zonder enige kennisgeving door te voeren. Informatie en berichten die door gebruikers van de website en via derden website naar de bezoeker (via het internet) verzonden worden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de partijen.
 
Websites van derden
 
Sommige (hyper)links in deze website sturen de bezoeker door naar websites van derden. Dit zijn websites buiten het beheer Allesvoordeliger.nl. Deze links zijn enkel ter informatie voor de bezoeker. Wanneer deze link aangeklikt wordt, verlaat u de websites van Allesvoordeliger.nl . Allesvoordeliger.nl is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, werking, kwaliteit en/of eventuele schade door deze derde websites.
 
Intellectuele eigendomsverklaring
 
De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Allesvoordeliger.nl. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.
 
De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Allesvoordeliger.nl en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Allesvoordeliger.nl of de desbetreffende licentiegever.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »